Logo Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości

Łódzkie Stowarzyszenie
Zarządców Nieruchomości

Finansowanie i realizacja termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych

UWAGA!

Darmowa Konferencja ALIOR BANKU w Hotelu ANDEL’S w dniu 25 września 2019 roku z udziałem szczególnego gościa PIOTRA BAŁTROCZYKA (znanego z występów kabaretowych), organizowana dla zarządców nieruchomości - polecamy i zachęcamy do uczestnictwa.

Plakat konferencji