Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

 Krótka historia Łódzkiego Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

W dniu 26 lutego 1997 r. odbyło się zebranie  Członków Założycieli Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości  (39 osób).

Uchwałą zebrania założycielskiego ŁSZN z dnia 26 lutego 1997 roku w sprawie powołania Stowarzyszenia  został wybrany Komitet Założycielski w składzie:

 • Maria Kowalska
 • Jacek Szopiński
 • Jerzy Nejman

oraz został  przyjęty projekt Statutu.

Komitet Założycielski został zobowiązany do zarejestrowania Stowarzyszenia, opracowania ”Regulaminu pracy władz Stowarzyszenia” oraz zwołania Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia.

Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego  w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 16 kwietnia 1997 r. zostało ŁSZN  zarejestrowane.

Pierwsza siedziba Stowarzyszenia mieściła się przy ul. Próchnika 1 w Łodzi.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości odbyło się 15 maja 1997 roku przy ul. Wróblewskiego 18 w Łodzi. Na tym zgromadzeniu zostały wybrane władze Stowarzyszenia  a także ustalono wysokość miesięcznej składki w kwocie 10 zł oraz wysokość wpisowego w kwocie 50 zł.

 

PIERWSZE WŁADZE ŁSZN

 Zarząd :

 1. Jacek Szopiński - prezes
 2. Maria Kowalska - wiceprezes
 3. Jacek Bobczyński - sekretarz
 4. Izabela Bauc - skarbnik
 5. Tadeusz Himstedt - członek

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Marcin Wojtanowski - przewodniczący KR
 2. Mirosława Błaszczyk - wiceprzewodniczący KR
 3. Anna Kujawa - członek KR

 

Komisja Etyki Zawodowej

 1. Zofia Russ - przewodnicząca
 2. Krzysztof Puciński - członek KE
 3. Ryszard Podladowski - członek KE

 

W latach 2000 – we władzach ŁSZN  znajdowały się następujące osoby:

Grzegorz Dworzecki (zarząd),Ilona Podwysocka (zarząd), Ewa Lewaciak (zarząd), Grzegorz Swiryd (zarząd), Jan Schnerch (zarząd), Anna Girszewska-Malicka ( zarząd/KR), Paweł Rakowski (zarząd), Marta Pyziak (zarząd), Maciej Matuszczak (zarząd), Jan Olczyk (zarząd), Izabela Klimowicz (zarząd), Grzegorz Łaszczak (zarząd/KR), Małgorzata Wieszczek-Mażewska (zarząd/KR/KE),  Marta Jadwiga Sumera (KR), Jerzy Kowalewski (KR), Elżbieta Kumor (KR), Anna Juchniewicz (KR), Sławomir  Kubiszewski (KR), Krystyna Haduch ( KR),  Marek Jermak (KE), Bożena Morek (KE),

 

Od 1997 roku ŁSZN trzykrotnie zmieniało swoją siedzibę:

Od maja 1997 roku ŁSZN   mieściło się w   Łodzi, przy  ul. Wysokiej 40/42 w lokalu s.c.”Vlaor”,  od stycznia 1999 roku   w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 82.

Obecna siedziba ŁSZN mieści się w Łodzi  przy ul. Piotrkowskiej 132.

 

Jednym z podstawowych celów ŁSZN było organizowanie szkoleń przygotowujących do zawodu zarządcy i administratora, a także szkoleń pogłębiających wiedzę z zakresu prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.